Kampania społeczna Słodkie życie bez cukru została zainicjowana przez Fundację „Pożywienie – Darem Serca” wiosną 2014 roku na Facebooku https://www.facebook.com/slodkiezyciebezcukru?fref=ts i stronie internetowej www.slodkiezyciebezcukru.pl . Naszą misją jest uświadamianie, jaki wpływ ma cukier na nasze zdrowie i psychikę oraz proponowanie zdrowszych modeli żywieniowych, jak również zdrowego stylu życia.
Stopniowo, dzięki wielu osobom zaangażowanym w tę akcję, udało nam się zorganizować „Słodki tydzień bez cukru” i pierwsze szkolenia. Obecnie tworzymy coraz większy zespół specjalistów i wolontariuszy z myślą o dotarciu do wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Waldemarem Piaseckim info@slodkiezyciebezcukru.pl

Żywność jest nie tylko elementem regulującym nastrój, ale jest także bardzo ważnym elementem kultury. Nawyki związane z odżywianiem wynikają u dzieci z procesu społecznego uczenia się, który jest kluczowy w rozwoju i adaptacji do określonych warunków środowiska społecznego. W określonej społeczności z góry narzucane są pewne zasady, tradycje i rytuały oraz zachowania związane z odżywianiem.